CAVALLINO MOTORS บริษัท คาวาลลิโน มอเตอร์ จำกัด

CAVALLINO MOTORS CO., LTD

CAVALLINO MOTORS

CAVALLINO MOTORS CO., LTD บริษัท คาวาลลิโน มอเตอร์ จำกัด ผู้นำเข้าและซ่อมบำรุงรถซุปเปอร์คาร์ Ferrari อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งมีศูนย์บริการขนาดใหญ่  2 ชั้น ริมถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บนพื้นที่กว่า 6,000 ตารางเมตร โดยทางโชว์รูมจะเน้นบริการหลังการขาย เพิ่มความมั่นใจแก่ลูกค้า ซึ่งทางโชว์รูมสามารถรองรับปริมาณรถ Ferrari ที่เข้ามาตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงได้อย่างน้อย 8 – 10 คันต่อวันและ คาวาลลิโน มอเตอร์ เป็นโชว์รูมเฟอร์รารี่ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

Cavallino Motors’s Showroom

Cavallino Motors's Showroom

Cavallino Motors's Showroom

รูปอีกด้านของ Cavallino Motors's Showroom

รูปอีกด้านของ Cavallino Motors's Showroom

รูปภายในบางส่วนของ Cavallino Motors's Showroom

รูปภายในบางส่วนของ Cavallino Motors's Showroom

รูปภายในอีกด้านของ Cavallino Motors's Showroom

รูปภายในอีกด้านของ Cavallino Motors's Showroom

Cavallino Motors’s Service Center

Cavallino Motors's Service Center

Cavallino Motors's Service Center

รูปภายในส่วน Cavallino Motors's Service Center

รูปภายในส่วน Cavallino Motors's Service Center

Cavallino Motors's Service Center Of Ferrari

Cavallino Motors's Service Center Of Ferrari

บริษัท คาวาลลิโน มอเตอร์  จำกัด  Cavallino Motors's Service Center

Cavallino Motors's Service Center

Contact

CAVALLINO MOTORS CO., LTD
2124 New Petchburi Road, Bangkok 10310 Thailand
Tel (+662) 319-6109, Fax (+662) 319-6110
Didecated line (+6687) 456-8989

E-mail : info@cavallino.co.th
http://www.cavallino.co.th/

CAVALLINO MOTORS CO., LTD Map

CAVALLINO MOTORS CO., LTD Map

About Supercar Showrooms

Supercar Showrooms - รวม Supercar Showrooms ในประเทศไทย
This entry was posted in CAVALLINO MOTORS and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.